Alle onze producten hebben een garantie van 12 maanden. Onze garantie is geldig vanaf de dag van aankoop. De garantie geldt niet voor schade veroorzaakt door onjuist gebruik of schade ontstaan door normale slijtage, of waterschade. Wij kunnen garantieclaims alleen in behandeling nemen met een geldig aankoopbewijs.

Gedurende de garantieperiode beslist Diferza.nl of een product wat onder de garantie valt vervangen of gerepareerd moet worden. In geval van twijfel is de beslissing van Diferza.nl leidend.

Voor meer informatie over onze garantietermijn kunt u contact opnemen via info@diferza.nl